top of page

The Gonen Project

פרויקט בבניה! 

פרויקט תכנון אישי של 24 יח"ד לנקלטים חדשים בהרחבה הקהילתית בקיבוץ גונן.

שכונת ההרחבה ממוקמת על מורדות ההר ומייצרת אתגר תכנוני ומציאת פתרונות להפרשי הגבהים בתוך המגרש.

התכנון משלב את החלומות של כל משפחה וכל דייר יחד עם אופי חיי היום יום בקיבוץ.

bottom of page