top of page

The Double Slope House

בית מגורים משפחתי ברובע 11 בעיר קצרין.

התכנון משלב בתוכו פאטיו פתוח המפריד בין החלל הציבורי לחלל הפרטי של בית המגורים.

גג הבית מחולק ל 2 שיפועים המקנים למבנה מראה ייחודי בנוף העירוני.

bottom of page