top of page

The Afikim Project

שכונת הרחבה 'גן בית' בקיבוץ אפיקים.

פרויקט מורכב של 44 יח"ד בבניה מרוכזת לבני ובנות קיבוץ אפיקים.

התכנון משלב את אופי חיי היום יום בקיבוץ יחד עם יעילות אנרגטית, פרקטיות וגמישות לשינויי פנים.

bottom of page