top of page

?מיקום הבית במגרש, איך עושים זאת נכון

אז מהו הסוד הגדול למיקום נכון של הבית במגרש?

כאשר אנחנו מתחילים בהליך התכנון, הדבר הראשון שעושים הוא ניתוח המגרש.

את המגרש מנתחים מכל מיני בחינות – טופוגרפיה, כיווני נוף, אקלים, שכנים, רעש, אלמנטים קיימים, קווי בניה וכו'.

מיקום המבנה במגרש נגזר כמובן מהמסקנות של אותו ניתוח. אך קודם חשוב להגדיר את סדרי העדיפויות מבחינת מיקום המבנה במגרש – האם הנוף הוא החשוב ביותר, או דווקא כיווני השמש, או בכלל המרחק או הקרבה לשכנים הם השיקול המרכזי?

לאחר שסידרנו לעצמנו את סדרי העדיפויות אפשר להתחיל בתכנון. נסקור מספר כללי מפתח –

  • מיקום חלונות ופתחים – כידוע, מסלול השמש הוא ממזרח למערב כאשר במרבית שעות היממה השמש נמצאת בדרום. בחורף השמש "נמוכה" ובקיץ השמש "גבוהה". לכן, נשאף למקם חלונות גדולים לכיוון דרום – בחורף, נהנה מקרני השמש שתחמם לנו את הבית ובקיץ, ניתן למנוע לחלוטין את כניסת השמש מדרום ע"י מצללה מעל החלון.

  • הכניסה לבית – נשאף למקם את הכניסה במרחק סביר מהחניה, לא נרצה להקיף את כל המגרש עם השקיות מהסופר.... בנוסף, נתחשב גם בכיווני הרוחות ונימנע מלמקם את דלת הכניסה אל מול כיוון הרוח

  • נוף – אנחנו נהנים מהנוף בשעות העירות (השעות בהן אנחנו ערים), לכן נמקם את החללים הציבוריים לכיוון הנוף – סלון, מרפסת, פינת אוכל ואם אפשר, גם את המטבח.

  • הרחוב – במידה והפרטיות שלנו חשובה לנו, נשתדל להימנע ממיקום חדרי השינה והמקלחות אל מול הרחוב.

bottom of page